สอบเทียบเครื่องมือวัด(Calibration)เป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับอะไร

การสอบเทียบเครื่องมือวัด (Calibration) ยังไม่ตายกรรมวิธีหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ใช้แปลงความเด็ดเดี่ยวว่าเครื่องมือวัดที่ใช้งานอยู่นั้น ยังคงมีคุณลักษณะพร้อมกับหลักเกณฑ์เที่ยง พอดีแก่การนำไปใช้งานในขบวนการผลิต สำหรับนำไปสู่ผลสรุปในบั้นปลายก็คือผลผลิตที่ผลิตออกมาได้อย่างมีความสามารถตามเกณฑ์ที่โรงงานระบุ โดยการสอบเทียบเครื่องมือวัด (Calibration) คือการเปรียบเปรยค่าของเครื่องมือวัดของโรงงาน กับค่าเกณฑ์ของห้องหับทำสอบเทียบที่รอบรู้สอบกลับได้สู่เกณฑ์แห่งชาติ หรือกฏเกณฑ์ระหว่างชาติได้ โดยในการสอบเทียบเครื่องมือวัด (Calibration) จะต้องรายงานค่าความไม่แน่นอนของการวัด (Uncertainty) ด้วยทุกครั้ง ในยุคปัจจุบัน ทุกหลักเกณฑ์สากล จะมีข้อกำหนดที่กล่าวถึงการสอบเทียบเครื่องมือวัด (Calibration) ทั้งสิ้น เช่น ISO 9000, ISO 14000, ISO/TS 16949, มอก.18000 ฯลฯ

การสอบเทียบเครื่องมือวัด (Calibration) ของห้องปฏิบัติสอบเทียบ TIC มีกฏเกณฑ์เหตุฉะนี้

ได้มาการรับประกันหลักเกณฑ์สากล ISO/IEC 17025:2005

เครื่องไม้เครื่องมือหลักเกณฑ์จากยุโรปและอเมริกา สามารถสอบกลับถึงเกณฑ์นานาชาติ (Traceability) เช่น NIST, NIMT, PTB, BIPM, OFMET, NMI เป็นต้น

บุคลากรที่ทำการสอบเทียบมีทักษะ ความเชี่ยวชาญและประวัติการฝึกบ่มนิสัยอย่างพรั่งพร้อม เป็นไปตามข้อตกลงตามหลักเกณฑ์ ISO/IEC 17025:2005   ประกันระยะเวลาสอบเทียบ 7 – 10 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งแค่นการสอบเทียบ

บริการรับ – ส่งเครื่องมือวัดของท่านฟรี

บริการแจ้งเตือนลูกค้าเมื่อครบรอบการสอบเทียบ (Due Date)   มีบริการทำสัญญาจ้างสอบเทียบรวมต่อเดือน หรือ ต่อปี โดยมีส่วนลดเด่น   มีให้บริการขายเครื่องใช้ไม้สอยวัดและควบคุมทางอุตสาหกรรมทุกแบบ โดยในเรื่องที่สั่งซื้อของซื้อของขายกับให้บริการสอบเทียบ มีส่วนลดค่าสอบเทียบ 20 %

รับขอคำแนะนำปริศนาเพื่องานสอบเทียบ โดยทีมบุคลากรที่มีความจัดเจน

ข้อความเครื่องใช้ไม้สอยวัด อยู่นอกเหนือขอบข่ายการให้บริการ ห้องปฏิบัติงานยินดีส่งสอบเทียบไปยังห้องทำงานอื่น โดยจะรับผิดชอบในการรับ – ส่งเครื่องไม้เครื่องมือทั้งปวง

รับสอบเทียบงานด่วน ในกรณีที่ท่านหมายมั่นรับใช้เครื่องมือ ห้องดำเนินการสามารถสอบเทียบให้สำเร็จลุล่วงภายใน 1 – 2 วัน