Category Archives: ประกันภัย

ประกันสุขภาพสำคัญกับเราอย่างไร

ประเทศไทยได้รับการยกย่องจากนานาประเทศว่าเป็นประเทศที่มีระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่มีประสิทธิภาพ แม้จะมิได้เป็นประเทศที่ร่ำรวยแต่ก็สามารถให้การรักษาพยาบาลแก่ประชาชนทุกคนได้ อย่างไรก็ดี คนไทย 65 ล้านคนยังได้รับสิทธิในการรักษาพยาบาลที่ต่างกัน เนื่องจากระบบประกันสุขภาพไทยประกอบด้วยกองทุนสุขภาพที่หลากหลาย โดยมีสามกองทุนหลัก ได้แก่ กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ กองทุนประกันสังคม และกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เนื่องจากทั้งสามกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่ต่างกัน กล่าวคือ กองทุนประกันสังคม อยู่ภายใต้การกำกับของสำนักงานประกันสังคม (สปส.) สังกัดกระทรวงแรงงาน กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของกรมบัญชีกลาง สังกัดกระทรวงการคลัง และ กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ อยู่ภายใต้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สังกัดกระทรวงสาธารณสุข การบริหารจัดการจึงมีลักษณะแยกส่วน ทำให้มีต้นทุนสูงที่เกินควร เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ซ้ำซ้อน และสิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยภายใต้แต่ละกองทุนแตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น ทั้งสามกองทุนต่างมีฐานข้อมูลผู้ป่วยและค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่ต่างกัน มีการคำนวณต้นทุนในการรักษาพยาบาลที่ต่างกัน มีระบบการตรวจสอบการเบิกจ่ายหรือการรับเรื่องร้องเรียนที่แยกส่วนกัน การที่แต่ละกองทุนดำเนินการอย่างเป็นเอกเทศ นอกจากจะทำให้มีต้นทุนในการบริหารสูงแล้ว ยังส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล้ำของสิทธิในการได้รับการรักษาพยาบาลอีกด้วย ตัวอย่างเช่น โรคเดียวกันอาจมีอัตราการเบิกจ่ายที่ต่างกัน ทำให้ผู้ป่วยที่เป็นสมาชิกกองทุนสุขภาพที่มีอัตราการเบิกจ่ายสูงกว่ามีโอกาสที่จะได้รับการรักษาพยาบาลที่ดีกว่า … Continue reading

Posted in ประกันภัย | Comments Off on ประกันสุขภาพสำคัญกับเราอย่างไร

การเลือกธนาคารให้ถูกใจก่อนทำสินเชื่อกู้เงินซื้อบ้าน

แต่ละธนาคารจะมีข้อเสนอและเงื่อนไขแตกต่างกันไปเรามีไอเดียในการเลือกธนาคารให้ถูกใจก่อนกู้เงินซื้อบ้าน อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ดูว่าธนาคารมีลักษณะของการคิดอัตราดอกเบี้ยในรูปแบบที่ต้องการหรือไม่ เช่น อัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดระยะเวลากู้ อัตราดอกเบี้ยคงที่ระยะสั้นในช่วงแรกจากนั้นเป็นอัตราดอกเบี้ยลงตัว ฯลฯ จากนั้นจึงดูที่อัตราดอกเบี้ยว่าที่ใดสูงหรือต่ำกว่ากันเรื่องค่าใช้จ่ายในการกู้เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายที่ทางธนาคารจะเรียกเก็บ เช่น ค่าประเมินมูลค่าหลักประกัน ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ค่าธรรมเนียมการไถ่ถอนจำนองก่อนกำหนด ธนาคารใดยอมให้กู้และให้กู้ในเงื่อนไขใดบ้างแต่ละธนาคารมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคุณสมบัติผู้กู้และปัจจัยอื่นๆ ที่แตกต่างกัน เช่น รายได้ของผู้กู้ธนาคารจะต้องคำนวณรายได้ต่อปีของผู้กู้และนำมาเปรียบเทียบกับวงเงินที่ขอกู้และพิจารณาว่าผู้กู้มีความสามารถในการผ่อนชำระตามหลักเกณฑ์ของธนาคารหรือไม่ ธนาคารอาจใช้มูลค่าบ้านจากราคาประเมิน ไม่ใช่ราคาจริงที่ซื้อขายเป็นหลักเกณฑ์ในการอนุมัติเงินกู้ ดังนั้น วงเงินกู้อาจจะไม่เพียงพอกับราคาบ้านที่ซื้อขายจริง นอกจากนี้ ธนาคารจะพิจารณาจากอายุของท่าน ถ้าอายุมากก็อาจให้ระยะเวลายืมสั้น เป็นต้น ข้อควรระวัง กว่าที่จะทราบว่าท่านได้รับการอนุมัติให้กู้หรือไม่ คุณต้องทำเรื่องยื่นขอสินเชื่อกับธนาคารไปแล้วในระยะเวลาหนึ่ง ดังนั้นหากไม่ได้รับการอนุมัติให้กู้หรือได้วงเงินกู้น้อยกว่าที่มีเงินดาวน์ คุณอาจไม่สามารถซื้อบ้านที่ต้องการได้และถูกยึดเงินมัดจำหรือเงินจองได้ ดังนั้นในการทำสัญญาจะซื้อจะขายควรขอเวลาในการชำระเงินเพื่อซื้อ อย่างน้อย 2 ถึง 3 เดือน เพื่อให้มีโอกาสในการยื่นเรื่องกับธนาคารที่สอง หรือไม่ก็ควรยื่นเรื่องขอสินเชื่อไว้กับหลายๆ ธนาคารทีเดียวพร้อมกัน แต่ทั้งนี้ท่านอาจจะเสียค่าธรรมเนียมยื่นกู้หรือค่าประเมินมูลค่าหลักประกัน โดยรวมประมาณ 2,000 ถึง … Continue reading

Posted in ประกันภัย | Comments Off on การเลือกธนาคารให้ถูกใจก่อนทำสินเชื่อกู้เงินซื้อบ้าน

การทำประกันภัย ทางเลือกใหม่ของการเก็บออมและบริหารเงิน ในอนาคต

การทำประกันภัย เป็นทางเลือกใหม่ของการเก็บออมและบริหารเงิน นอกจากนั้นแล้วยังสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดภัยต่างๆ ไม่ว่าจะต่อชีวิตหรือทรัพย์สิน ดังนั้นการทำประกันจึงเป็นตัวสร้างความมั่นคงให้กับการเงินอีกทางหนึ่ง แต่นอกจากประโยชน์ที่กล่าวมาแล้วนั้น การทำประกันภัยชนิดต่างๆ ยังมีประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมและตัวผู้เอาประกันอีกหลายประการ ดังนี้

Posted in ประกันภัย | Tagged | Comments Off on การทำประกันภัย ทางเลือกใหม่ของการเก็บออมและบริหารเงิน ในอนาคต

ความรู้เรื่องการทำประกันภัยชีวิตเมื่อกู้ขอสินเชื่อกับธนาคาร

เดี๋ยวนี้ คุณคงคุ้นกับคำว่า บ้านหลังแรก เพราะเป็นนโยบายของทางรัฐบาล การมีบ้านหลังแรกเป็นสิ่งที่หลายๆคนฝันไว้ ขึ้นชื่อว่าบ้านหลังแรกแสดงว่ายังไม่มีประสบการณ์ หากมีเงินสดเพียงพอก็ควักเงินสดซื้อบ้านกันไปเลย แต่คนส่วนใหญ่ในประเทศไทยยังไม่รวยเพียงพอที่จะซื้อบ้านด้วยเงินสด จึงนิยมยื่นกู้ขอสินเชื่อกับทางธนาคาร ด้วยความไม่มีประสบการณ์นี้เองจึงเกิดปัญหาขึ้น เมื่อธนาคารบอกว่า ต้องทำประกันชีวิตด้วย ไม่อย่างนั้นไม่อนุมัติสินเชื่อ ทำไงดีหล่ะที่นี้ เพราะเบี้ยประกันชีวิตในวงเงินทุนประกันหลายล้าน เบี้ยก็หลายหมื่นอยู่นะ

Posted in ประกันภัย | Tagged , | Comments Off on ความรู้เรื่องการทำประกันภัยชีวิตเมื่อกู้ขอสินเชื่อกับธนาคาร