การทำประกันภัย ทางเลือกใหม่ของการเก็บออมและบริหารเงิน ในอนาคต

การทำประกันภัย เป็นทางเลือกใหม่ของการเก็บออมและบริหารเงิน นอกจากนั้นแล้วยังสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดภัยต่างๆ ไม่ว่าจะต่อชีวิตหรือทรัพย์สิน ดังนั้นการทำประกันจึงเป็นตัวสร้างความมั่นคงให้กับการเงินอีกทางหนึ่ง แต่นอกจากประโยชน์ที่กล่าวมาแล้วนั้น การทำประกันภัยชนิดต่างๆ ยังมีประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมและตัวผู้เอาประกันอีกหลายประการ ดังนี้

1. ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม
การทำประกันภัยมีส่วนช่วยสร้างความมั่นคงแก่สังคม เพราะทำให้สังคมมีหลักประกันในด้านความสงบ ปลอดภัย มั่นใจได้ว่าหากเกิดความเสียหายใดๆ ก็ตามจะได้รับการชดใช้เป็นเงินทดแทน เช่น เกิดอุบัติเหตุไฟไหม้สำนักงานหรือโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น หากไม่มีการทำประกันไว้การบริหารงานและการผลิตก็ต้องหยุดชะงักลง เพราะความเสียหายอาจคิดเป็นเงินมูลค่าหลายล้านจนเจ้าของไม่สามารถหาเงินเพื่อทำการซ่อมแซมได้ทันเวลา แต่ถ้าหากทำประกันภัยไว้ การตรวจสอบและชดเชยเงินก็สามารถเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ทำให้การทำงานต่างๆ ไม่ต้องชะงักจนเสียผลประโยชน์ต่อส่วนรวมไป นอกจากนี้การทำประกันยังมีข้อดีต่อประเทศชาติในด้านเป็นตัวช่วยระดมเงินทุนซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจภายในชาติ เพราะการทำประกันก็คือ วิธีออมเงินของคนในชาตินั่นเอง นอกจากนี้สถาบันประกันภัยยังเป็นแหล่งลงทุนชั้นดีอีกด้วย เช่น การทำประกันกับธนาคารต่างๆ อีกทั้งการทำประกันยังช่วยให้ประชาชนมีนิสัยประหยัด รู้จักวางแผนการเงิน มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพต่างๆ มากขึ้น

2. ประโยชน์ต่อภาคธุรกิจ
ผลสืบเนื่องของความมั่นคงทางอาชีพ ทำให้ผู้ที่ทำประกันสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ ลดความเสี่ยงของเหตุคาดฝันจากการทำงานเพราะมีการวางแผนทำประกันล่วงหน้าไว้แล้ว นอกจากนี้การประกันภัยยังสามารถให้เครดิตและเป็นหลักประกันแก่นักธุรกิจที่ต้องการลงทุนทำการค้าต่างๆ ได้เป็นอย่างดี รวมถึงช่วยทำให้เกิดความมั่นคงและเสถียรภาพในการประกอบธุรกิจ ทำให้การลงทุนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ที่สำคัญยังทำให้ผู้ลงทุนลงทุนในธุรกิจต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งลงทุนเพื่อแสวงหากำไรได้อย่างไม่ต้องกังวลกับความเสี่ยงมากจนเกินไป

3. ประโยชน์ต่อผู้เอาประกัน
ประโยชน์จากประกันภัยที่เห็นได้ชัดที่สุดสำหรับตัวผู้เอาประกันก็คือ การทำประกันชีวิต เช่น เมื่อพ่อหรือแม่เสียชีวิตกะทันหันแล้วมีการทำประกันชีวิตไว้ ก็มีการชดเชยเป็นเงินก้อนให้แก่ผู้เอาประกันซึ่งอาจเป็นภรรยาหรือลูกก็ได้ ทำให้สมาชิกครอบครัวไม่ต้องลำบากและสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้ เช่นเดียวกับประกันอุบัติเหตุต่างๆ เช่น ประกันภัยรถยนต์ เมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น ตัวแทนประกันสามารถช่วยเจรจาและจ่ายเงินค่าซ่อมในวงเงินให้เรา ลดความเสียหายในการจ่ายเงินของเราลง ทำให้เกิดกระบวนการลดความเสี่ยงจากภัยต่างๆ นั่นเอง

และสิ่งเหล่านี้ก็คือประโยชน์ของประกันภัยที่ส่งผลรวมต่อภาคต่างๆ ทั้งสังคม ประเทศชาติ ธุรกิจและประโยชน์ส่วนตัวของผู้เอาประกัน แต่ก่อนจะทำประกันภัยทุกครั้งควรศึกษารายละเอียดและข้อตกลงอย่างละเอียดถี่ถ้วน เพื่อประโยชน์สูงสุดของคุณ

Comments are closed.