Category Archives: จิตวิทยา

จิตบำบัดที่นักจิตอายุรเวชใช้เพื่อบรรลุเป้าหมาย

คุณอาจเคยได้ยินคำว่าจิตบำบัดและสงสัยว่ามันหมายถึงอะไร นักบำบัดนักจิตบำบัดวิทยาและผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตหลายคนใช้คำศัพท์เช่นจิตบำบัดและพฤติกรรมทางปัญญาจิตบำบัดอย่างไรก็ตามคนทั่วไปไม่คุ้นเคยกับความหมายของคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาเหล่านี้จิตบำบัดและการบำบัดบางครั้งใช้แทนกันได้ พูดง่ายๆว่าเป้าหมายของจิตบำบัดคือเพิ่มความรู้สึกเป็นอยู่ที่ดีของแต่ละคนปรับปรุงสุขภาพจิตปรับปรุงความสัมพันธ์มีเทคนิค และวิธีการต่างๆมากมายที่นักจิตอายุรเวชใช้เพื่อบรรลุเป้าหมายเหล่านี้ เทคนิคจิตบำบัดบางอย่าง ได้แก่ การสร้างความสัมพันธ์การสนทนาการสื่อสารการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการแสดงบทบาทสมมติเช่นเดียวกับผู้เชี่ยวชาญในสาขาจิตวิทยาการสนทนาทั้งหมดที่คุณมีกับนักจิตอายุรเวชถือเป็นความลับอย่างสมบูรณ์ การรักษาความลับมีความสำคัญต่อสาขาจิตวิทยาเนื่องจากเกี่ยวข้องกับความไว้วางใจการเปิดกว้างและจิตบำบัดความเป็นมืออาชีพ การเปลี่ยนแปลงความเชื่อหรือทำลายหรือผิดปกติปฏิกิริยาอารมณ์ มีสำนักคิดมากมายเกี่ยวกับจิตบำบัดและขึ้นอยู่กับพื้นฐานการศึกษาและความเชื่อของนักจิตบำบัดของคุณเองพวกเขาอาจทำตามแนวทางอย่างน้อยหนึ่งอย่างจิตวิเคราะห์ขึ้นอยู่กับการฟื้นฟูความคิดรวมถึงการเชื่อมโยงอิสระจินตนาการและความฝันพฤติกรรมบำบัด จิตบำบัดมุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของพฤติกรรมในการปรับปรุงการตอบสนองทางอารมณ์และการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นความรู้ความเข้าใจพฤติกรรมมุ่งเน้นไปที่การระบุและการที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงความเชื่อหรือทำลายหรือผิดปกติปฏิกิริยาอารมณ์และพฤติกรรมจิตบำบัด มุ่งเน้นการเปิดเผยหมดสติ เนื้อหาของจิตใจจิตใต้สำนึกในความพยายามที่จะบรรเทาความตึงเครียดทางจิตใจอัตถิภาวนิยมแนวทางเชิงปรัชญาบนพื้นฐานของความเชื่อที่มีอยู่ว่ามนุษย์อยู่คนเดียวในโลกซึ่งจิตบำบัดนำไปสู่ความรู้สึกไร้ความหมายซึ่งเอาชนะได้โดยการสร้างหรือสร้างคุณค่าของตนเอง และความหมายมนุษยนิยมแนวทางอัตถิภาวนิยมที่เชื่อว่าจิตบำบัดความเข้าใจของมนุษย์ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการพัฒนาของแต่ละบุคคลโดยเน้นที่ความหมายอัตนัยและคำนึงถึงการเติบโตในเชิงบวก ความช่วยเหลือจากนักบำบัดมืออาชีพ แต่คุณจะพบว่าเมื่อทำแล้วกระบวนการ จิตบำบัดสามารถช่วยระบุและรักษาปัญหาสุขภาพจิตได้หลายประการรวมถึจิตบำบัดซึมเศร้าความวิตกกังวลความผิดปกติของการรับประทานอาหารการเสพติดและโรคพิษสุราเรื้อรังโรคไบโพลาร์โรคสมาธิสั้นและความผิดปกติของสมาธิสั้นโรคย้ำคิดย้ำทำโรคเครียดหลังบาดแผลคุณควรติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตในพื้นที่ของคุณหากคุณกำลังพิจารณาจิตบำบัดหรือต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสะกดจิตบำบัดวิธีนี้จะช่วยคุณหรือครอบครัวได้อย่างไร นักจิตอายุรเวชหลายคน ยอมรับแผนประกันหรือเสนออัตราค่าธรรมเนียมผันแปรเพื่อให้ความช่วยเหลือมีราคาไม่แพง จิตบำบัดต้องใช้ความกล้าหาญในการขอความช่วยเหลือจากนักบำบัดมืออาชีพ แต่คุณจะพบว่าเมื่อทำแล้วกระบวนการนี้จะสะดวกสบายและคุ้มค่าจิตบำบัดทางจิตวิญญาณจิตบำบัดเป็นวิถีทางจิตวิญญาณที่ไม่เหมือนใครซึ่งมักจะผสมผสานคำสอนของตะวันออกและตะวันตกเข้าด้วยกันซึ่งเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงในการขจัดความมืดซึ่งครอบคลุมแสงสว่างภายใน เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยอดเยี่ยม

Posted in จิตวิทยา | Comments Off on จิตบำบัดที่นักจิตอายุรเวชใช้เพื่อบรรลุเป้าหมาย