Category Archives: จองทะเบียนรถ

ความสำคัญของการจองทะเบียนรถ

บุคคลไม่สามารถขับรถได้หากไม่มีใบอนุญาต ในทำนองเดียวกันไม่ควรขับรถหากไม่ได้จองทะเบียนรถ หลักฐานว่ารถได้รับการจดทะเบียนกับกรมยานยนต์ เจ้าของรถจะออกป้ายทะเบียนหรือที่เรียกว่าจองทะเบียนรถ หลังจากซื้อรถเจ้าของจะยื่นขอจดทะเบียนรถของเขาที่ และจะได้รับป้ายทะเบียนที่มีตัวเลขและตัวอักษรเป็นชุด เครื่องหมายป้ายทะเบียนจะขึ้นอยู่กับสถานะที่จองทะเบียนรถ พูดง่ายๆ ก็คือทะเบียนรถเป็นหลักฐานยืนยันว่าเจ้าของได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดในการจดทะเบียนรถเช่นการจ่ายค่าธรรมเนียมและภาษีที่จำเป็นทั้งหมด หลังจากนั้นคุณจะไม่มีปัญหาในจองทะเบียนรถ ตามกฎหมายของรัฐบาลกลางต้องจองทะเบียนรถก่อนจึงจะขับได้ จองทะเบียนรถโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีการขับขี่ถือเป็นการละเมิดกฎหมายดังกล่าวอย่างชัดเจน หากเมื่อตรวจสอบเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจะพบว่ารถคันหนึ่งไม่มีป้ายทะเบียนจะต้องถูกขัดขวาง ผู้ขับขี่จะต้องทนทุกข์ทรมานเช่นกันเนื่องจากเขาจะถูกลงโทษสำหรับการขับรถที่ไม่ได้จดทะเบียนวิธีที่ชัดเจนที่สุดในการตรวจสอบว่ารถยังไม่ได้จดทะเบียนคือหากไม่มีจองทะเบียนรถติดอยู่ที่กันชนหน้าและกันชนหลังของรถ นอกจากนี้หากการลงทะเบียนหมดอายุ ไม่ได้รับการต่ออายุจะแสดงบนป้ายทะเบียนปีล่าสุดที่จองทะเบียนรถ กทมกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือไม่มีทางที่คุณจะออกไปจากมันได้ พลเมืองที่ปฏิบัติตามกฎหมายทุกคนตระหนักดีถึงข้อเท็จจริงพื้นฐานที่สุดว่าการขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตเป็นการละเมิด ผู้ขับขี่จะตกอยู่ในสถานะอันตรายเช่นกันหากขับรถโดยไม่มีป้ายทะเบียนในขณะที่เขาไม่มีใบอนุญาตขับขี่ บทลงโทษและการจำคุกที่เป็นไปได้จะรอคนขับอยู่ แต่มีคนที่ยอมเสี่ยงกับการทำแบบนั้น บุคคลเหล่านี้ เป็นบุคคลที่มีเจตนาในการทำกิจกรรมทางอาญา รถที่ไม่มีหรือจองทะเบียนรถปลอมไม่สามารถตรวจสอบได้โดยระบบทะเบียนรถ สำหรับพลเมืองดีนี่เท่ากับการก่ออาชญากรรม ดังนั้นหากคุณกำลังขับรถไปตามถนนและบังเอิญพบเห็นรถที่ไม่มีป้ายทะเบียนควรรายงานให้เจ้าหน้าที่ทราบ แนวคิดในการจดทะเบียนรถยนต์นอกชายฝั่งสำหรับรถยนต์ปลอดภาษีนั้นได้รับความนิยมมาโดยตลอด แต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา จองทะเบียนรถหลายปีที่ผ่านมาผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศในยุโรปมีสิทธิ์ลงทะเบียนรถของตนในประเทศอื่น ๆ โดยไม่ต้องเสียภาษี ทำไมพวกเขาถึงต้องการทำเช่นนี้ โดยปกติแล้วเป็นเพราะยานพาหนะที่พวกเขาต้องการนำเข้าไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของรถท้องถิ่นในการจดทะเบียนได้ โดยปกติแล้วยานพาหนะที่นำเข้านั้นปลอดภัยและอยู่ในสภาพการทำงาน  

Posted in จองทะเบียนรถ | Comments Off on ความสำคัญของการจองทะเบียนรถ