พระหยกแกะสลัก

พระหยกแกะสลักจากหินบอบบางองค์นี้คือองค์ที่ใหญ่ที่สุดภายในเมียนมาร์ สูงสง่าถึง 37 ฟุต กว้างใหญ่ 24 ฟุต หนัก 600 ตัน พระหัตถ์ขวาใส่พระบรมธาตุที่อัญเชิญมาจากสิงคโปร์และศรีลังกา พร้อมด้วยมีรูปพรรณสัณฐานการยกพระหัตถ์ขึ้น และหมุนฝ่าพระหัตถ์ออกจากพระองค์ สื่อคำจำกัดความถึงการไล่อริศัตรู อีกทั้งยังหมายถึงการประทานความดีงามเช่นกัน

ในเวลานี้ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการบริเวณสงบอารมณ์ทางใจ และทำดีเพื่อความสุขใจ จึงอยากแนะนำวัดธรรมมงคล ที่มีอายุนมนานถึง 48 ปี มีพระภิกษุสงฆ์และสามเณร จำพรรษาประมาณ 500 รูป นับว่าเหมาะสำหรับท่านที่ต้องการปฏิบัติกรรมฐาน พร้อมกับตั้งสมาธิ ในที่เงียบสงบ มีเนินเขาซึ่งส่งให้บรรยากาศร่มรื่นเป็นผืนป่ากลางกรุงภายในถ้ำวิปัสสนา อีกทั้งวัดนี้ยังเก็บความเป็นที่สุดในโลกไว้ภายในวัดมากหลาย ซึ่งขอแจ้งให้ทราบไว้ก่อนว่าพุทธศาสนิกชนชาวพุทธทุกท่านไม่น่าเสียโอกาสที่จะได้ไหว้พระ พระหยกเขียวบริสุทธิ์ ทำจากหินหยกเขียวทั้งก้อนที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีนามว่า พระพุทธมงคลธรรมศรีไทย ประดิษฐานอยู่ภายในศาลาหลังคาอย่างโคมแก้ว เพื่อจะให้ได้บูชาและเกิดสิริมงคลแก่ตัวเองและยังมีพระวิริยะมงคลมหาเจดีย์ฯ พระมหาเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดภายในไทยมีฐานเจดีย์เป็นรูปร่าง 4 เหลี่ยม จำลองตัวอย่างมาจิเกพุทธคยามี 14 ชั้นยอดฉัตรทำด้วยทองคำแท้ ฉลุเป็นลายไทย 9 ชั้น ที่งดงามหรูหรา ข้างบนสุดบรรจุพระอุรังคะธาตุ และในทุกๆ ศักราชจะมีพิธีบวชชีพราหมณ์ เพื่อให้สาธุชนที่ใฝ่ธรรมได้สร้างบุญกุศล

Comments are closed.