เคล็ดลับในการติวสอบราชการให้ประสบผลสำเร็จ

– การติวสอบราชการ ถือว่าเป็นหัวใจหลักของการสอบชิงชัย ซึ่งมีคู่มือตำรับตำราสำหรับการติวสอบราชการชิงชัยมากหลาย อย่างไรก็ตามระยะในการเตรียมตัวสอบ ซึ่งนับตั้งแต่หน่วยงานราชการเปิดประกาศรับจวบจนถึงเวลาสอบราว 2 เดือน ซึ่งถ้าผู้เตรียมตัวสอบอ่านหนังสือแบบกว้างขวางไม่มุ่งเน้นความสำคัญก็จะทำให้คลาดช่องทางในการสอบได้  เช่นนั้นควรจะอ่านข่าวสารการประกาศรับสมัครสอบให้ถี่ถ้วนว่าจะออกสอบสำหรับประเด็นอะไรบ้าง เพื่อที่จะให้การเตรียมตัวสอบจำกัดลงในเวลาอันสั้น

– การติวสอบราชการภาษาไทยเพื่อการอ่านบทความ ต้องตอบตามข้อความที่โจทย์ให้มาอย่าคิดนอกเหนือจากนั้น อย่าคิดล่วงหน้าและให้ตรวจสอบข้อความเหล่านี้ คือ ทำให้ กำเนิดขึ้น เพราะว่า เนื่องด้วย ซึ่งคำเฉลยเป็นส่วนใหญ่จะอยู่ส่วนหลังเนื้อความเหล่านี้

– ภายในห้องติวสอบราชการจำเป็นต้องทำแบบทดสอบให้ได้  โดยเฉพาะแบบทดสอบภาค ก. จำเป็นต้องทำให้ทันเวลา ปฏิบัติด้วยความรวดเร็วและแม่นยำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเกี่ยวกับเลขบางข้อก็อาจจะเอาตัวเลือกของแบบทดสอบมาสุ่มตรวจหาคำตอบได้เลยโดยไม่จำเป็นต้องใช้สูตร จะทำให้ผู้เข้าสอบได้คะแนนมากขึ้น

– ข่าวสารเฉพาะของแต่ละหน่วยราชการก็มีความสำคัญ ควรจะทำความเข้าใจศึกษาในการติวสอบราชการให้รอบคอบ อาทิ ซื่อเว็บไซต์ ภารกิจหลักขององค์กร อำนาจหน้าที่ ข้อบัญญัติที่เกี่ยวข้อง แนวนโยบาย วิสัยทัศน์ เป็นต้น

– การสมัครติวสอบราชการมีส่วนสำคัญมาก ควรสมัครสอบภายในวันแรกที่เปิดประกาศรับ เพราะว่าถ้าหากสอบได้แล้วจัดลำดับในการเรียกบรรจุจะเรียกจากผู้มีคะแนนยิ่งกว่า ทว่าจนกระทั่งมีผู้มีคะแนนเท่าเทียมกันจะเรียงจากผู้ที่ลงสมัครก่อนซึ่งเป็นไปได้มากที่จะมีผู้ได้คะแนนเสมอกันเป็นจำนวนหลายคน ซึ่งหากเราลงสมัครก่อนในกรณีแต้มเท่ากันเราจะได้อยู่ในลำดับก่อน